Zespół

businessman-circle

Nasz zespół

Hazem Yacoub – prawnik, szef Działu Gospodarczego – w Polsce od 1986 r., absolwent i doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Queen Mary University of London, agent nieruchomości, agent ubezpieczeniowy, tłumacz z dziedziny prawa. Zna język polski, arabski i angielski

Patrycja Ciećwierz – prawnik, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, dyplom z dziedziny zarządzania nieruchomościami z Uniwersytetu Łazarskiego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i obsłudze cudzoziemców. Zna język angielski

Agnieszka Karaś – radca prawny, szef Działu Prawnego, prawnik stale współpracujący – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, zna język angielski

Małgorzata Anaszkiewicz- Nieznańska – notariusz stale współpracujący, zna język angielski

Urszula Stępniak – doradca podatkowy, dział księgowości i rozliczeń podatkowych

Małgorzata Litwiejko – dział administracji i obsugi klienta