Promocja polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych

Inwestorzy z Bliskiego Wschodu z Marszałkiem Świętokrzyskiego p. Adamem Jarubasem na dyskusję planów zakładania walcowni aluminium w Specjalnej Strefie Ekonomicznej