Specjalizujemy się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze polskich zagranicznych podmiotów gospodarczych w Polsce i  za granicą w szczególności w Afryce i Azji. Usługi świadczymy również dla osób fizycznych potrzebujących fachowej wiedzy, doradztwa i kompleksowych rozwiązań.

Oferujemy kompleksowe usługi dla osób fizycznych i prawnych w tym między innymi:

reprezentacja przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej, Prokuraturą, Urzędami Skarbowymi, Urzędami Celnymi, Trybunałami, Konsulatami i Ambasadami itp., w Polsce oraz za granicą we wszelkich rodzajach spraw

zakładanie działalności gospodarczej w Polsce i za granicą we wszelkich formach prawnych,

wsparcie przy budowie struktur przedsiębiorstwa,

przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych,

– ochrona znaków towarowych,

doradztwo podatkowe i usługi księgowości,

efektywne i kreatywne doradztwo prawne,

wdrażanie projektów marketingowych, działanie rozwijające sieć sprzedaży i dystrybucji w obsługiwanych kanałach,

– wyszukiwanie kontrahentów B2B, wprowadzanie produktów do sieci handlowych w Polsce i za granicą, działanie wspierające import i eksport produktów

wywiad gospodarczy,

inwestycje w Polsce i zarządzanie nimi w imieniu Klienta,

przygotowywanie wszelkiej kategorii pism procesowych 

– kompleksowa obsługa placówek dyplomatycznych