Usługi Kancelarii są możliwe w różnych modelach wynagrodzeń. Są to modele przewidujące:

wynagrodzenie stałe miesięczne ustalone w zakresem usług. Klient ma zapewnioną liczbę godzin usług,

wynagrodzenie za poszczególną sprawę (obejmuje jednorazowe wynagrodzenie za wykonanie zleconych usług np. za sprawy sądowe, za przygotowanie pisma, przygotowanie projektu umowy itp.). Zawierana umowa określa z góry zakres usług Kancelarii,

wynagrodzenie od wyniku sprawy, również kontrakty B2B (Success fee),

wynagrodzenie w stawce godzinowej,

wynagrodzenie hybrydowe.

 

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego w celu otrzymania dodatkowych informacji.